Strona główna

Strona główna

Blog Kategorie

Blog Kategorie

NOWA DRUKARKA ZORTRAX ENDUREAL TO Z PEWNOŚCIĄ PRZYSZŁOŚĆ LINII PRODUKCYJNYCH!

Drukarka 3D Zortrax Endureal należy do trzeciej generacji przeznaczonej do zaawansowanej technologicznie produkcji. Ma ona na bardzo wysokim poziomie zarządzanie temperaturami , które umożliwia pracę z polimerami o wysokiej wytrzymałości.

WYSOKOTEMPERATUROWYM POLIMEREM JEST PEEK

Takim wysokotemperaturowym polimerem jest PEEK, który wytrzymuje testy w komorach termiczno-próżniowych, jakim poddawane są elementy satelitów i statków kosmicznych. Idealny do wytwarzania kół zębatych pracujących z kołami wykonanymi ze stali przez ponad 22 miliony cykli z prędkością 1600 rpm pod obciążeniem 1 Nm. Ma wysoką odporność na promieniowanie gamma. Potwierdzona biokompatybilność, co powoduje, że pozostaje on neutralny dla miękich i twardych tkanek, jest nietoksyczny, nierakotwórczy i niemutagenny.

ZAAWANSOWANY SYSTEM PODWÓJNEJ EKSTRUZJI

Zortrax Endureal ma zaawansowany system podwójnej ekstruzji przystosowany do druku wysokotemperaturowych materiałów z rozpuszczalnymi strukturami podporowymi. Komponenty ekstrudera i przewody filamentów są termicznie odseparowane od komory druku za pomocą elastycznego termoizolatora z wielkością porów mniejszą niż średnia długość drogi swobodnej cząsteczki powietrza. Drukarka może pracować zarówno w trybie pojedynczej, jaki podwójnej ekstruzji.

ALUMINIOWA PLATFORMA ROBOCZA

Zortrax Endureal ma aluminiową platformę roboczą, która rozgrzewa się do temperatur umożliwiających druk z polimerów o wysokiej wytrzymałości. Na platformie umieszona jest wymienna, elastyczna tacka wykonana ze stali ferrytowej i pokryta warstwą PEI, co zapewnia odpowiednią adhezję wszystkich obsługiwanych materiałów i umożliwia łatwe, szybkie zdejmowanie modelu.

TECHNOLOGIA LPD PLUS

Technologia LPD Plus w drukarce Zortrax Endureal pozwala na ścisłe kontrolowanie temperatury filamentu na każdym etapie jego przetwarzania i uzyskanie w ten sposób najlepszych możliwych właściwości mechanicznych materiału.

Warto wspomnieć o takich cechach jak:
WYSOKO TEMPERATUROWY EKSTRUDER

Ekstruder utrzymuje stałe, wysokie temperatury, co odpowiednio sprawdza się w przypadku PEEK, który jest wzmacniany włóknem węglowym.


PODGRZEWANA KOMORA DRUKU

Temperatura w komorze druku może być dokładnie dobrana tak, by uzyskać najlepsze możliwe właściwości mechaniczne materiału.


PODGRZEWANA PLATFORMA ROBOCZA

Platforma robocza rozgrzewa się do temperatur przystosowanych do druku polimerów o wysokiej wytrzymałości.


ZAAWANSOWANA IZOLACJA TERMICZNA

Komora ekstrudera jest stale utrzymywana w niskiej temperaturze, by zapewnić niezawodne podawanie materiału.


ZAMKNIĘTA KOMORA FILAMENTÓW

Filamenty są przechowywane w zamkniętej komorze o optymalnej temperaturze i wilgotności.


Zortrax Endureal ma szeroko rozwinięte systemy bezpieczeństwa głównie za sprawą łącznie wbudowanych 17 czujników monitorujących na różnych poziomach pracę drukarki.

Dostępny Blackout Response System idealne sprawdza się w przypadku utraty zasialania, gdzie Zortrax Endureal wykorzystuje energię przechowywaną we wbudowanych kondensatorach do zapisania dokładnej pozycji głowicy drukującej. Dzięki temu druk może być wznowiony od tego samego punktu, gdy zasilanie zostanie przywrócone. Posiada również zaawansowane czujniki filamentów, które odpowiadają za wykrywanie zacięcia, wyczerpania lub niedoboru filamentu. Ilość dostępnego materiału jest na bieżąco sprawdzana za pomocą pomiaru wagi załadowanych szpul z filamentami. No i oczywiście kontrola przechowywania filamentów, czyli warunki panujące w zamkniętej komorze filamentów są monitorowane na bieżąco. Wbudowany pochłaniacz wilgoci uruchamia się, gdy wilgotność przekroczy poziom optymalny dla hydrofilowych materiałów.

Kontrolowana jest także wydajność za pomocą takich czujników jak:
  • • Czujniki temperatury zapobiegają przegrzewaniu się kluczowych komponentów.
  • • Czujniki pojemnościowe sprawdzają pozycjonowanie dysz względem platformy roboczej, by ułatwić kalibrację.
  • • Czujniki optyczne zapewniają precyzyjne pozycjonowanie ekstrudera we wszystkich osiach.
  • • Czujniki pracy wentylatorów wykrywają niesprawność lub odłączenie wentylatora, by zapewnić odpowiednie chłodzenie.
  • • Czujniki ekstrudera sprawdzają, czy ekstruder jest podłączony i sprawny, by zapewnić nieprzerwaną pracę.

Więcej informacji: zortrax.com