Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep. Softgraf.pl - sklep internetowy, prowadzony jest przez firmę SOFTGRAF z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Plebiscytowej 51 G, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 8993, posiadającą NIP: 9540022139, Regon:271244545.Regulamin zakupów wraz z regulacjami licencyjnymi

  1. Sklep internetowy Softgraf.pl - zwany również zamiennie portalem internetowym prowadzi sprzedaż wysyłkową dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę http://sklep. Softgraf.pl - sklep internetowy
  2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
  3. Wiek użytkownika Sklepu, który może korzystać zarówno ze współdzielenia treści, jak i dokonywać zakupów to 13 lat.
  4. Zamówień oraz korzystania z portalu dokonywać mogą Klienci, którzy zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.
  5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie. Softgraf.pl - sklep internetowy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  6. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczanych do realizacji prac, wzorów oraz pobranych projektów, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
  7. Składając zamówienie na plik elektroniczny, Klient powinien zapoznać się z opisem pliku elektronicznego, zakresem licencji dotyczącej danego pliku oraz typem pliku.
  8. Pliki "Do pobrania" objęte są licencją niekomercyjną. Uprawniają jedynie do indywidualnego, niekomercyjnego wykorzystania, wydruku, modyfikacji, wyłącznie na zasadach określonych przez Autora pracy.
  9. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar oraz usługę wystawiamy faktury VAT.
  10. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostaw. W zgłoszeniach indywidualnych istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie SOFTGRAF. O sposobie pobrania pliku elektronicznego Klient jest informowany na adres e-mail używany do logowania w Sklepie.

  1. Akceptowane formy płatności:
   • Przelew - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, usługi, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przygotowywane do wysyłki.
   • Gotówka (nie dotyczy zakupu plików elektronicznych) - zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru, usługi oraz przy odbiorze osobistym w kasie siedziby SOFTGRAF.
   • Za pośrednictwem serwisu Dotpay - z chwilą potwierdzenia dokonania płatności (po weryfikacji operatora), zamówienie jest przygotowywane do wysyłki.
  2. Przy oferowanym towarze i usłudze podana jest dostępność oraz czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upłynie od momentu dokonania zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego towaru bądź usługi i wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru i usługi o najdłuższym czasie realizacji. Zamówienia na produkty dostępne w magazynie, dla których nie podano czasu realizacji, realizowane są od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności Dotpay, o czas autoryzacji płatności przez zewnętrzny system płatniczy. Więcej o czasie dostaw i terminach realizacji zamówienia w zakładce cenniku dostaw.
  3. Faktura VAT zakupu wysyłana jest na adres mailowy, zgodny z podanym w zamówieniu!
  4. W przypadku odbioru osobistego, o możliwości odebrania zamówionego towaru informujemy drogą e-mailową. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru.
  5. Licencja do korzystania z pliku elektronicznego upoważnia do korzystania z niego tylko przez Klienta, który zakupił plik. Licencja ta zostaje udzielona Klientowi dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994r. (ze zmianami) o prawie autorskim i prawach pokrewnych Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego oraz pobranego pliku elektronicznego, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku. Klient nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z pliku elektronicznego, Klient zobowiązany jest do podjęcia kroków zabezpieczających przed dostępem do zakupionego pliku elektronicznego osób nieuprawnionych.

  1. Klient, który postanawia wgrać plik do systemu, ma pewność, że ten plik jest jego własnością lub ma prawo do jego użycia. W każdej chwili może zwrócić się do administratora z prośbą o usunięcie pliku.
  2. Klient, który nie jest osobą prawną, ani nie prowadzi działalności gospodarczej, a jednocześnie wgrywa plik do systemu zgadza się z następującymi warunkami licencyjnymi:
   Każdy wgrany plik, stanowiący dowolny projekt, w dowolnym formacie, będący twórczością własną autora może zostać pobrany, zmodyfikowany, a także udostępniony innym użytkownikom serwisu do celów niekomercyjnych nieodpłatnie.
   Akceptacja warunków niniejszego regulaminu, jest równoznaczna ze zgodą autora na upublicznienie i współdzielenie swojego dzieła.
   Jednocześnie każdy autor może ma prawo do odpłatnego wykorzystania swojego dzieła, w przypadku, gdy projekt miałby służyć komercyjnemu wykorzystaniu. Wówczas oddajemy na potrzeby autora możliwość indywidualnego kontaktu z nim, w celu omówienia zasad użyczenia lub sprzedaży dzieła. Warunek ten nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych, którzy mogą odpłatnie wystawiać swoje projekty w portalu.
  3. Zamawiający w każdym czasie może sprawdzić status swojego zamówienia w http://sklep. Softgraf.pl - sklep internetowy posługując się swoim loginem i hasłem dostępowym.
  4. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu i szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
  5. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
  6. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu: SOFTGRAF - Dział Zwrotów i Reklamacji, ul. Plebiscytowa 51G, 43-190 Mikołów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę (kopię). Równocześnie należy wysłać na adres: sklep@softgraf.pl - sklep internetowy - zgłoszenie reklamacyjne, w którym prosimy o opisanie niezgodności towaru z zamówieniem, rodzaju uszkodzenia towaru, dołączenie zdjęć wad produktu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  7. Wyjątki w procedurze reklamacji stanowią gry komputerowe i programy multimedialne posiadające elektroniczny klucz aktywacyjny. Aby dokonać reklamacji tego typu produktu, należy skontaktować się z jego producentem (dystrybutorem), który zobowiązany jest wysłać do Klienta drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki. Wydrukowana wiadomość razem z towarem stanowią podstawę do uznania reklamacji, zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu na pełnowartościowy.
  8. Sklep, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem i zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą reklamacyjną.
  9. Dostawa nowego lub naprawionego towaru, w wykonaniu reklamacji, odbywa się na koszt Sklepu.
  10. W przypadku realizowanych usług ze względu na fakt natychmiastowego przystąpienia przez Sklep do realizacji zleceń, bądź zakupu towaru wraz z usługą, rzeczą nieprefabrykowaną, ściśle określoną przez Klienta, bądź wykonywaną na podstawie jego projektu bądź specyfikacji w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb, po dokonaniu płatności i potwierdzeniu zamówienia płatnego przy odbiorze Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 38 punkt 3).
  11. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru czy usługi.
  12. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji zakupu plików elektronicznych, jeżeli:
   • pobrany plik elektroniczny jest uszkodzony,
   • pobrany plik elektroniczny nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania),
   • pobrany plik elektroniczny nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny,
   • w ciągu 12 godzin od otrzymania przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku elektronicznego, za wyjątkiem dni wolnych od pracy, kiedy klucz może zostać wygenerowany na początku pierwszego dnia roboczego, po dniu wolnym.
  13. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu towarów w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, za wyjątkiem punktu 25.
   Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu w niepogorszonym stanie.
  14. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu oryginalnego opakowania (opakowanie może być naruszone tylko w stopniu niezbędnym do zapoznania się z towarem). Płyty CD, płyty DVD, programy komputerowe zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). Zwracany towar należy odsyłać wraz z kopią faktury z naniesioną adnotacją „zwrot" na adres: SOFTGRAF - Dział Zwrotów i Reklamacji, ul. Plebiscytowa 51G, 43-190 Mikołów. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta. Ze względu na charakter plików elektronicznych Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu go.
  15. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
  16. Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektronicznym, przyjmujemy zużyty sprzęt tego samego rodzaju i w takiej samej ilości co zakupiony w sklepie. Klient może odesłać sprzęt wyłącznie na własny koszt na adres SOFTGRAF po uprzednim poinformowaniu o tym telefonicznie lub mailowo.
  17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Softgraf.pl - sklep internetowy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta.
  18. Sklep Softgraf.pl - sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta lub treści publikowane przez Klienta w Portalu są treściami o charakterze pornograficznym, związane z przemocą itp.
  19. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep Softgraf.pl - sklep internetowy danych osobowych Klienta w celu realizacji zamówienia. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie. Dokładane są najwyższe starania do zabezpieczenia danych osobowych Klientów Sklepu przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Firma SOFTGRAF oświadcza, że bez zgody Klienta nie udostępnia podmiotom trzecim żadnych informacji dotyczących Klienta korzystającego z serwisu. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z bazy danych sklepu. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie wysłane na adres: sklep@ Softgraf.pl - sklep internetowy, pocztą na adres firmy lub faksem na numer 32/3260984.

 1. Firma Softgraf Marek Nowak wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, że Zamaiwający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu. Zapis ten nie dotyczy konsumentów, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku.
 2. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie będzie możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
 3. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Softgraf.pl - sklep internetowy. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 30.04.2015 r.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sklep. Softgraf.pl - sklep internetowy. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.